Photo by David Bowden

Niekedy sa fotografia podobá grafickým prácam a pritom je na nej objekt, ktorý všetci poznáme, len sme ho nikdy nevideli v takom svetle alebo uhle, ako to zachytil fotograf. Preto aj obyčajné schodisko, nám môže vyvolávať rôzne pocity a po osadení na stenu, nám bude dekorovať izbu. Ide hlavne o veľmi jednoduché a jemné krivky, ktoré sa dajú nájsť všade okolo nás. Skúste sa inšpirovať týmto výberom a vybehnite si to vyskúšať do ulíc.

Abstract Photography

Photo by CubaGallery
Photo by T.ALRoumi
Photo by Mohammadreza Momeni
Photo by Gerard Jonkman
Photo by Faisal Almalki
Photo by tanakawho
Photo by CubaGallery
Photo by AndreJa
Photo by David Bowden
Photo by Gerard Jonkman
Photo by eintoern
Photo by Gerard Jonkman
Photo by hesitation
Photo by Wieteke de Kogel
Photo by Dajana Mihajlovic
Photo by Jacob Jovelou
Photo by Zico
Photo by Philipp Klinger
Photo by acukur
Photo by Marinshe
Photo by Jeremy Brooks
Photo by surrealistcmpsr27