Na vstupný test do CIA sa prihlásili dvaja muži a jedna žena.

Prvý muž príde na rad a pracovník CIA mu dá do ruky revolver a hovorí:
„V CIA potrebujeme odvážnych ľudí bez zábran. Teraz vojdete do miestnosti, kde je vaša manželka a zastrelíte ju. Tak sa presvedčíme, že ste schopný práce v CIA.“ Chlapíkovi sa podlomia kolená, rozplače sa a hovorí:
„Nie, to predsa nemôžem. Zabiť svoju ženu by som nedokázal.“
„Nuž, tak potom nie ste vhodný na prácu v CIA“, odpovie pracovník CIA a odprevadí chlapíka von.

Druhý muž príde na radu, dostane do ruky revolver a inštrukcie, aby vošiel do miestnosti a zastrelil svoju manželku. Chlapík vypleští oči, zoberie revolver, vôjde do miestnosti a po chvíli ticha rozsypaný vyjde von a hovorí:
„Nie, nedokázal by som to!“
Pracovník CIA sa poďakuje, oznámi chlapíkovi, že neuspel a odprevadí druhého muža von.

Na rad príde posledná uchádzačka. Pracovník jej dá do ruky zbraň a oboznámi ju, že na úspešný vstup do CIA musí vojsť do miestnosti a
zastreliť svojho manžela. Žena zoberie revolver, vojde do miestnosti, zatvorí dvere. Hneď potom počuť 13 výstrelov, potom nejaké tupé údery a po chvíli ticho. Dvere sa otvoria a ženská zanadáva:
„Do riti, to ste mi mohli povedať hneď, že ste mi tam dali slepé náboje. Nakoniec som ho musela umlátiť stoličkou!“