landscape-digital-painting-title

landscape-digital-painting-title

Ilustrácie zamerané na prírodu, kde mnohokrát vystupuje človek. Však do nej sám patrí…Štýlovo sú to odlišné diela, ale jedno majú spoločné: sú maľované digitálne, čiže na počítači. Nemala by to byť fotografia, ale maľba. Preto niekde nájdete menej realistické… a jedna (dievča na veternej ulici) je takmer ako skutočná.

Landscape Digital Painting

landscape-digital-painting-01

landscape-digital-painting-02

landscape-digital-painting-03

landscape-digital-painting-04

landscape-digital-painting-05

landscape-digital-painting-06

landscape-digital-painting-07

landscape-digital-painting-08

landscape-digital-painting-09

zdroj: galleryheart