Určite ste už orezávanie obrázkov používali, avšak ako odstrániť pozadie obrázka vo Photoshope tak, aby nebolo treba nič mazať ani strihať a namiesto toho použiť efektívne možnosti filtrov?!

Photoshop je pojem, ktorý pozná takmer každý a podobne veľa ľudí má s týmto programom aj nejakú ľahkú skúsenosť. Tento program však obsahuje obrovské množstvo nástrojov a techník, ktoré dávajú používateľovi veľa možností rozhodovania sa ako niečo dosiahnuť. Je veľa ciest ako sa vo Photoshope dostať k tomu istému výsledku. Rozdiel je otázkou kvality a najmä efektivity. Isté prvky tvoria základ a podstatu Photoshopu. Medzi ne určite patria vrstvy a filtre. Nie každý však vie, že tam sú alebo načo sú. Keď teraz píšem o filtroch mám na mysli masks – ako sa volajú v anglickej verzii Photoshopu.

Jedna z najčastejších úprav vo Photoshope je odstránenie pozadia, respektíve „vystrihnutie“ nejakého elementu. Veľa menej skúsených používateľov často siahne po Quick Wand tool, Gume alebo Gume na odstránenie pozadia alebo Magnetickom lase, s ktorým urobia výber a vystrihnú alebo vymažú všetko okolo. Ak je zámerom vytvorenie kvalitného výberu, tieto nástroje netreba veľmi používať na mazanie alebo vystrihovanie. Je to distraktívna úprava.  Oveľa efektívnejšie je použiť práve filter, pretože filter nevymaže ani jeden pixel, on pixle schováva alebo odhaľuje. Filter vo Photoshope je oblasť, ktorou môžeme limitovať, ktoré časti jednotlivej vrstvy budú viditeľné a ktoré nie. Pracuje na báze dvoch škály dvoch farieb – čiernej a bielej. Čierna schováva biela odkrýva. Použitie filtra je teda osobitne efektívne najmä preto, že nikdy nič nestrácame, nič nemusíme ničiť a výber môžeme stále vylepšovať bez toho, aby sme sa museli vracať krok alebo viac späť a tým pádom zresetovali aj iné úpravy, ktoré sme už robili.

Pre lepšie pochopenie to skúsim ilustrovať na nasledovnej kompozičnej ukážke, kde spravíme filter pre fotku ženy v červených šatách a vložíme ju do inej scény. V tomto tutorialy som maskoval pozadie modelky, ktorú som následne vložil a upravoval v inej scéne.

1. Príprava a analýza obrázku

Pri práci s akýmkoľvek obrázkom platí, čím väčší/kvalitnejší, tým lepšie aj pre jeho úpravu. Skôr ako ideme maskovať nejaký obrázok mali by sme si byť vedomí jeho kvality a oblastí, ktoré môžu byť problematické. Maskovanie obrázku o o veľkosti 50px obyčajne nemá zmysel najmä ak chceme vytvoriť jemné a detailné hrany. Čím väčší obrázok, čím väčšie rozlíšenie a ostrosť, tým ľahší a lepší bude náš výber. Mali by poznať oblasti, ktoré nie sú dosť ostré alebo príliš zlepené s pozadím.

Tipy na skratky: Na zistenie aktuálne veľkosti stlačte  vo Photoshope CTRL+1 a podpobne môžete zväčšiť obrázok (CTRL++) a prezrieť oblasti (Stlačte a držte medzerník – prepne sa na Hand Tool)  Parametre obrázka zistíte cez menu Image – Image size (CTRL+ALT+I)

Veľkosť obrázka
Veľkosť obrázka

2. Vytvorenie filtra pre postavu

Otvorte obrázok vo Photoshope a duplikujte (CTRL+J) Vrstvu pozadia a schovajte pôvodnú vrstvu (Ikonka oko). Kliknite na novovytvorený duplikát. Ak pracujete s podobným obrázkom môžete vidieť problematické oblasti najmä v oblasti vlasov. Vlasy sú samostatná oblasť, ktorú budeme filtrovať, takže zatiaľ sa zameriame len na postavu.

Príprava a analýza
Príprava a analýza

Na vytvorenie výberu (selection) osobne  najčastejšie preferujem nástroj rýchleho výberu Quick selection tool(W). Samozrejme niekedy sú efektívnejšie iné techniky.

S týmto nástrojom postupne vyberajte oblasti obrázka, ktoré majú byť súčasťou filtra. Pri použití tohto nástroja Photoshop skúma oblasti, na ktoré klikáme a sú homogénne (oblasti s menším kontrastom) a tak postupne pridáva jednotlivé celky.

Vytvorenie výberu
Vytvorenie výberu

Tip na skratky: Na zmenu veľkosti štetca tohto nástroja držte klávesnicu ALT a pravým tlačítkom posúvajte myš doprava alebo doľava. Posúvanie myšou hore a dole bude zase meniť tvrdosť štetca. Toto funguje aj pri iných nástrojoch ktoré používajú štetec. Ak chceme odstrániť oblasti, ktoré sme nechceli vybrať, držte tlačítko ALT a plusko na štetci sa zmení na mínus, a tým pádom môžeme teraz oblasti odoberať.

Na začiatku výber nemusí byť perfektný, avšak skúste sa priblížiť k oblastiam a preskúmať okraje výberu, prípadne pridať alebo odstrániť menšie nezrovnalosti. V tomto štádiu vytvárame filter len pre postavu, pretože na hlavu budeme aplikovať iné nezávislé úpravy.

Vytvorenie filtra z výberu
Vytvorenie filtra z výberu

Ak sme hotoví s naším prvým výberom kliknite na ikonku filter  (add layer mask) v paneli vrstiev. Pri vrstve ktorej sme robili výber, pribudne miniatúra filtra, ktorý automaticky vznikol z nášho výberu. Pixle ktoré neboli súčasťou výberu, sú teraz schované. Ak náhodou potrebujete urobiť opak výberu, kliknite na filter a stlačte CTRL+I pre prevrátenie/invertovanie filtrovanej oblasti. V tomto štádiu tiež odporúčam vytvoriť nejaké kontrastné pozadie ako pomocnú vrstvu, aby sme videli čo najlepšie detaily hrán, ktoré chceme ešte vylepšiť. Ja som v tomto prípade použil – jednoliate čierne pozadie (Solid black).

Ďalší krok, ktorým môžeme zásadne zlepšiť náš výber je zjemnenie hrán cez Zjemnenie hrán (Refine edges), keďže určite môžete sledovať, že niekde sú hrany viac menej strakaté. Dva krát kliknite na filter a v okne Properties kliknite na Refine edges.  V tomto okne určite zaškrtnite políčko Smart Radius a urobte niekoľko jemných posunov  zmien v hodnotách Smooth Feather (použite na klávesnicu šípky hore a dole). Snažte sa tieto úpravy neprehnať, musí to byť nejaký decentný kompromis medzi jemnosťou a ostrosťou. V každom prípade sa k týmto úpravám dá vždy vrátiť.

Zjemnenie hrán
Zjemnenie hrán

3. Vytvorenie filtra pre hlavu a vlasy

Pre oblasť hlavy kde prečnievajú vlasy alebo splývajú s pozadím urobíme čo najväčší výber z pôvodnej fotky tak aby pokryl všetky vlasy. CTRL + C okopírujte oblasť na novú vrstvu a následne prilepte tak, aby bola na tom istom mieste. (paste in place – SHIFT + CTRL +V).

Ak ste s úpravami hotoví stlačte OK. Na overenie kvality filtra a jeho ďalších dodatočných úpravy je vhodné zobraziť obraz filtra. Ten pozostáva z čiernych a bielych pixelov. Na jeho aktiváciu držte klávesu ALT a kliknite na miniatúru filtra.  Často Vám toto môže pomôcť lepšie vidieť, ktoré nie sú dokonale odfiltrované.  Môžete zvoliť štetec a tieto oblasti zamaľovať.

TIP NA SKRATKY: Stlačte klávecu D na resetovanie farby na čiernu a bielu (foreground and background color). Zvoľte nástroj štetec  – B a nastavte si veľkosť a tvrdosť aká Vám vyhovuje. Ak budete nanášať na filter čiernu budete oblasti odkrývať, keď bielu budete oblasti skrývať. Aby ste nemuseli zakaždým preklikávať stačí ak stlačíte X a štetec prepne z čiernej do bielej a naopak.

Filtrovanie vlasov
Filtrovanie vlasov

Náhľady filtra

Ďalši dobrý spôsob ako sledovať kvalitu filtra je  prejsť jednotlivými oblasťami a pozrieť si ako vyzerá obrázok s filtrom a bez filtra. Môžete ho de/aktivovať cez SHIFT + klik na filter v danej vrstve. Týmto spôsobom možno ľahko zobraziť obrázok pred a po  odfiltrovaní. Keď je deaktivovaný, na filtri sa zobrazia dve preškrtnuté červené čiary.  Všimnite si, že na filter môžete kresliť a upravovať aj keď je zneviditelnený. Týmto spôsobom môžete priamo prechádzať štetcom cez oblasti a vidíte na ktorú časť masky nanášate.

Kontrast filtru cez Levels upraví hrany filtru
Kontrast filtru cez Levels upraví hrany filtru

Aj keď štetec na zjemnenie hrán robí naozaj nádhernú prácu, odkedy je vonku verzia Photoshopu CS5, stále nie som veľmi spokojný s vlasmi. Medzi jednotlivými vlasmi sú trochu rozmazané oblasti. Aby sme to opravili v tomto prípade zvýšime kontrast nášho filtra cez Hladiny (Levels/CTRL+L)  V tomto prípade potrebujeme najmä zredukovať pre stredné hodnoty, aby sme  zvýšili kontrast filtra, a tým pádom zredukujeme tie rozmazané oblasti vo vlasoch.

Dodatočné úpravy vlasov
Dodatočné úpravy vlasov

Ak je to potrebné urobte podobné zmeny pre masku postavy a sme hotoví. Ak by sme chceli teraz zakomponovať postavu do nejakého iného pozadia treba samozrejme robiť kopec ďalších retušovacích úprav. Dôležité je však to, že máme odflitrovaný nezávislý objekt postavy nemuseli sme nič mazať, a tým pádom máme flexibilitu veci stále vylepšovať alebo využiť filter pri ďalších úpravách.

Finálny filter
Finálny filter

4. Zmena farby šiat

Filter môžeme tiež použiť v kombinácii s akýmkoľvek typom úpravovej vrstvy (Adjustement layer). Povedzme, že chceme zmeniť farbu šiat. Vytvoríme podobným spôsobom výber a následne vyberieme úpravovú vrstvu pre farbu a saturáciu (Hue/saturation adjustement layer).

Prefarbenie šiat
Prefarbenie šiat

V možnostiach tejto úpravy zaškrtnite možnosť kolorácie (Colorize). Následne môžete flexibilne meniť farebnosť šiat pohybovaním hodnôt na škále pre farebnosť, svetlosť a nasýtenie. Opäť sa presvedčte priblížením a kde filter nedostatočne kopíruje výber len domaľujte štetcom. Uistite sa, že ste na filtry nie na vrstve, ináč budete kresliť do vrstvy.

Ak ste doposiaľ nevyužívali veľmi filtre vo Photoshope alebo sa chcete naučiť základy, ktoré pozná každý pokročilý užívateľ je na čase aby ste začali filtre používať. Navyše čím viac času strávite vo Photoshope, tým viac času Vám filtre ušetria, ktorý potrebujete na slobodu a flexibilitu pri realizácii Vašej  kreativity. Však je orezávanie obrázkov touto cestou oveľa efektívnejšie?…