18.6 C
New York

Slovenské mýto je drahé

Published:

Slovenské mýto je v porovnaní s Českom oveľa drahšie a počet spoplatnených úsekov je vyšší.

Spoplatnenie cestnej siete mýtom zohráva významnú úlohu v dopravnej politike Európskej únie. Do konca roka 2009 sa na Slovensku platila úhrada za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest a vybraných ciest I. triedy formou diaľničných nálepiek. Od 1. januára 2010 bol aj v SR zavedený systém elektronického výberu mýta s tým, že rozsah spoplatnenej cestnej siete pre vozidlá nad 3,5 tony celkovej hmotnosti sa zvýšil na viac ako dvojnásobok.

Povinnosť platiť elektronické mýto na vymedzených úsekoch ciest majú podľa zákona č. 25/2007 Z. z. všetky vozidlá s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdné súpravy s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t, ktoré sú určené na prepravu tovaru a motorové vozidlá umožňujúce prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Aj v Českej republike (od 1.1.2010) a v Rakúsku je to podobné preto môžeme aj rozsah spoplatnenie a výšky sadzieb porovnávať.

Čo sa týka diaľnic a rýchlostných ciest ich spoplatnenie sa nespochybňuje. Problematické sa javí spoplatnenie ciest I. triedy resp. jeho realizácia v SR. Celková dĺžka spoplatnených úsekov ciest I. triedy je približne 1300 kilometrov.

Mapa spoplatnených úsekov elektronickým mýtom v SR

mapa SR
mapa SR

Porovnanie rozsahu spoplatnenia s Českou republikou
V pôvodnom návrhu zavedenia elektronického výberu mýta v Českej republike sa plánovalo spoplatniť 1200 kilometrov ciest I. triedy. Od tohto variantu, ktorý je stále zverejnený na stránke Ministerstva dopravy ČR, sa však z technických dôvodov (nutnosť budovania veľkého počtu mýtnych nie kontrolných brán resp. prechod na hybridnú technológiu) zatiaľ upustilo. Od 1. januára 2010 podlieha spoplatneniu mýtnym 199 kilometrov ciest I. triedy a 1077 kilometrov diaľnic a rýchlostných ciest.

Mapa spoplatnených úsekov elektronickým mýtom v ČR

mapa ČR
mapa ČR

Rozsah spoplatnenia ciest I. triedy je v Slovenskej republike v porovnaní s Českou republikou, ale aj s niektorými zahraničnými krajinami podstatne väčší.

V Rakúsku je spoplatnená a to treba zvýrazniť v podstate dobudovaná a stále vylepšovaná sieť diaľnic a rýchlostných ciest. Pričom prípadné obchádzanie spoplatnených ciest je riešené cez dopravné značenie s cieľom aby tranzitná doprava využívala spoplatnenú cestnú sieť.

Porovnanie vybraných sadzieb mýta v SR so sadzbami mýta v Českej republike a v Rakúsku
Z porovnania vyplýva, že zvýhodnenie vozidiel spĺňajúcich prísnejšie emisné normy je najväčšie v Českej republike, pričom ale v Českej republike sú sadzby rozdelené len do dvoch skupín, a to sadzby pre vozidlá emisnej triedy Euro 0-2 a sadzby pre vozidlá emisnej triedy Euro 3-6, EEV. Sadzby pre vozidlá emisnej triedy Euro 3-6, EEV sú na diaľniciach a rýchlostných cestách až o 22 až 26 % nižšie ako sadzby pre vozidlá emisnej triedy Euro 0-2 v závislosti od počtu náprav vozidiel. Na cestách I. triedy sú sadzby pre vozidlá spĺňajúce prísnejšie emisné normy až o 22 až 27 % nižšie ako sadzby pre vozidlá emisnej triedy Euro 0-2 v závislosti od počtu náprav vozidiel.

Tabuľka 1: Sadzby mýta pre nákladné vozidlá nad 12 ton vo vybraných krajinách v EUR/km

tabuľka 1
tabuľka 1

Sadzby mýta pre nákladné vozidlá nad 12 ton sú v tabuľke 1. Sadzby mýta v Českej republike sú prepočítané kurzom NBS zo dňa 6. 1. 2010 (1 EUR = 26,231 CZK).

V Rakúsku sú na diaľniciach a rýchlostných cestách sadzby mýta pre vozidlá emisnej triedy Euro 3 také isté ako sadzby mýta pre vozidlá emisnej triedy Euro 0-2, pričom sú ale vozidlá emisnej triedy Euro 4,5 zvýhodnené oproti vozidlám emisnej triedy Euro 0-2 o 12 %. V Rakúsku sú navyše zvýhodnené aj vozidlá emisnej triedy Euro 6, EEV. Zvýhodnenie týchto vozidiel oproti vozidlám emisnej triedy Euro 0-2, 3 predstavuje 18 %.

Z analýzy výšky sadzieb mýta vyplýva, že je zvýhodnenie vozidiel emisnej triedy Euro 4 a vyššie, EEV je v Slovenskej republike minimálne. Zvýhodnenie týchto vozidiel je na diaľniciach a rýchlostných cestách v rozsahu 6 až 8 % oproti vozidlám emisnej triedy Euro 0-2 v závislosti od počtu náprav vozidiel.

Rozdiel medzi sadzbami mýta v Česku, Rakúsku a na Slovensku v percentách

tabuľka 2
tabuľka 2

V tabuľke 2 je vyjadrený rozdiel medzi sadzbami mýta v Českej republike a v Rakúsku a sadzbami mýta v Slovenskej republike v percentách. Pričom červenou farbou je zvýraznené o koľko percent sú vyššie sadzby mýta v Českej republike a v Rakúsku ako sadzby mýta v Slovenskej republike. Z tabuľky 2 možno vidieť, že len v Rakúsku sú niektoré sadzby mýta vyššie ako v Slovenskej republike. Všetky záporné čísla vyjadrujú, o koľko percent sú sadzby mýta v Českej republike a v Rakúsku nižšie oproti sadzbám mýta v Slovenskej republike.

Zvyšovanie cien
Keďže v súčasnosti je ekonomická kríza, mnohí z dopravcov sú už dnes na pokraji prežitia a nemajú prostriedky na to, aby mohli pokryť náklady na mýto. Dopravcovia budú musieť, ak to ešte neurobili doteraz, zvýšiť ceny za prepravu. Na druhej strane ak budú dopravcovia nútení kvôli vysokému mýtu a nízkym cenám za prepravu prikazovať vodičom obchádzať spoplatnené úseky, čo bude mať za následok zvýšenie externých nákladov na obchádzkových trasách, ako nehodovosť, hluk, vibrácie, exhaláty a podobne. Okrem toho obchádzanie spoplatnených úsekov spôsobí nárast nákladov na opravy a údržbu týchto obchádzkových trás. V Slovenskej republike sú v porovnaní s ostatnými krajinami vysoké sadzby mýta a zvýhodnenie vozidiel spĺňajúcich prísnejšie emisné normy je u nás skôr symbolické. Dopravcovia, ktorí používajú na prepravy vozidlá spĺňajúce prísnejšie emisné normy, sú veľmi málo zvýhodnení oproti tým, ktorí svojimi vozidlami spôsobujú väčšie znečistenie ovzdušia exhalátmi a prevádzkujú novšie a bezpečnejšie vozidlá.

autor: Jozef Gnaq, Jana Jurkovičová, Žilinská univerzita

Andy Synák
Andy Synák
Freelance fotograf a príležitostný grafik. Hlavne ale blogger, IT fanatic, nadšenec do internetu a marketingu... nedám dopustiť na skvelé autá a silné motorky :]

Related articles

Recent articles

spot_img

Stránka používa súbory cookies. Jej prezeraním súhlasíte s ich používaním. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close