8.4 C
New York

Pri sčítaní obyvateľov nejde len o počty!

Published:

Dnes sa ku mne dostal článok bezpečnostného konzultanta, ktorý veľmi zaujímavo hovorí o aktuálnom probléme a to o sčítaní obyvateľstva. Už sme v televízii videli viacero rozporuplných situácii, ktoré toto sčítanie sprevádzajú. Zamýšľali ste sa, prečo nestačí jednoduché sčítanie, ale je potrebné vypísať podrobnosti o vašej práci, rodine a vzdelaní? Odpoveď možno nájdete v tomto článku.

Vylepšené praktiky ŠtB – sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Dnes mi na adresu môjho tvalého bydliska priniesol sčítací komisár sadu „fízlovských“ tlačív. Prečo fízlovských? Dobre si pozrite všetky dokumenty a tlačivá, ktoré dostanete:

A: ÚDAJE O OBYVATEĽOVI
B: ÚDAJE O BYTE (ak vlastníte byt)
C: ÚDAJE O DOME (ak vlastníte dom)

A ku každému tlačivu „bonusová“ obálka a práve táto je kľúčová. Obálka je na meno k tlačivu A a na nehnuteľnosť B, C s úplne presnou identifikáciou a k tomu:

čiarový kód = jedinečný identifikátor
login a heslo ak sa rozhodnete sčítať elektronicky

V čom je problém?

Štát si praktikami hodnými organizovaného zločinu, dovolil brutálne prekočiť veľmi krehkú hranicu a bez zábran vtrhol občanovi do súkromia.

Čo to znamená?

Štatistický úrad oficiálne tvrdí že:
Štatistické údaje získané zo sčítania obyvateľov, domov a bytov sú užitočné pre štátnu správu, samosprávu, ako aj pre súkromnú sféru. Na základe týchto údajov sa bude lepšie a ľahšie kompetentným rozhodovať, kde postavia napríklad byty, kde je potrebná škola, nemocnica či cesta. Štatistické údaje zo sčítania dajú odpoveď aj na otázky súvisiace s podnikaním; kde a v akej oblasti sa oplatí podnikať, do ktorého regiónu je vhodné investície nasmerovať a vytvoriť tam nové pracovné miesta, prípadne udržať pracovnú silu.

…aj pre súkromnú sféru???
Prečo má občan poskytovať akékoľvek údaje pre potreby nejakých súkromných subjektov???

Sčítanie je čistá štatistika a štatistika ako veda je presné počítanie s nepresnými číslami.

Prečo ale štatistický úrad vyžaduje priamu identifikáciu sčítaného subjektu???

Nerozumiete?

Občan dostane obálku na meno, v nej je na samolepke jedinečný identifikátor (číslo, ktoré bolo subjektu – občanovi pridelené z databázy centrálneho registra obyvateľov), tento čiarový kód sa má nalepiť na sčítací formulár. Keď sa subjekt sčíta online, je to ešte jednoduchšie, lebo identifikátor = login!!!

No a?

Problém je, že ak má občan postupovať podľa zákona, ktorý hovorí že:
„Každý, kto je povinný poskytnúť údaje podľa odsekov 1 až 7, ich poskytne úplne, správne, pravdivo a včas“, tak na seba dobrovoľne nahlási údaje ako:

– postavenie v zamestnaní
– sídlo zamestnávateľa
– odvetvie ekonomickej činnosti
– spôsob dopravy do zamestnania
– počet živonarodených detí
– náboženské vyznanie
– počítačové znalosti…

Pri nehnuteľnosti je toho ešte podstatne viac, na čo keby sa občana s úctou k vlastnému súkromiu ktokoľvek opýtal, odpoveď by asi bola v štýle: „čo je ťa do toho!!!“.

Komu tieto údaje v skutočnosti slúžia a prečo nie sú anonymné??? Zákon č. 428/2002 Z.z. v §8 odst.1) priamo zakazuje spracúvať „osobitné kategórie“ osobných údajov, „…ktoré odhaľujú rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru alebo svetonázor, členstvo v politických stranách alebo politických hnutiach, členstvo v odborových organizáciách a údaje týkajúce sa zdravia alebo pohlavného života…“.

Sčítanie obyvateľov je teda v jeho súčasnej podobe (neanonymná forma) v priamom rozpore so Zákonom na ochranu osobných údajov! Pre štatistické účely totiž nie je identifikácia subjektu vôbec potrebná!!!

Spárovať konkrétneho občana s konkrétnym sčítacím hárkom, nie je problém a presne to sa aj bude diať! (kvôli tej nenápadnej nálepke s čiarovým kódom…)

Komu ide o tieto údaje? Daňovej správe? Spravodajskej službe? Polícií? Nadnárodným korporáciám?

Ako z toho von a neporušiť zákon?

Jednoducho – nelepiť na sčítacie tlačivo žiaden čiarový kód a hlavne NEPREPADNÚŤ POHODLNOSTI A NESČÍTAŤ SA ONLINE!!!

Zákon č. 263/2008 Z.z. nehovorí absolútne nič o tom, že sčítacie tlačivo musí byť opatrené jedinečným identifikátorom kvôli identifikácií sčítaného subjektu.

Podľa môjho názoru sa štát snaží iba využiť „stádovitosť“ a apatiu ľudí, napísali návod na použitie z ktorého vôbec nie je
jednoznačne jasné, či sa musí nejaká nálepka niekam lepiť alebo nie, skratka len holou vetou oznamili: „Po vyplnení formuláru nalepíte identifikátor do pravého horného rohu tlačiva“.

Sčítacie tlačivo bez čiarového kódu je platné – tak hovorí zákon, resp. nehovorí nič o tom, že by bez čiarového kódu bolo tlačivo neplatné!!!

Pri týchto praktikách by boľševická ŠtB úplne bledla závisťou a v porovnaní s dnešnou úrovňou fízlovania, boli ich metódy len trápne amatérske pokusy…

Téma štátneho fízlovania bola živá aj pred 10 rokmi – Siouxovia proti Leviathanovi a v susednej Českej republike dokonca Český štatistický úrad uznal Rytierov rádu Jedi za oficiálne náboženstvo, tiež ako dôsledok nesúhlasu so štátnym fízlovaním – štatisticky významná skupina českých občanov to celé poňala ako recesiu.

Vyhadzovanie desiatok miliónov EUR týmto spôsobom do žumpy, aby si štatistici mohli hrať svoje matematické olympiády, mi nepripadá ako rozumné nakladanie s peniazmi daňových poplatníkov a z tohto uhlu pohľadu mi to nepripadá ani vtipné.

autorom článku je: Ľubomír Kopáček - bezpečnostný konzultant
Andy Synák
Andy Synák
Freelance fotograf a príležitostný grafik. Hlavne ale blogger, IT fanatic, nadšenec do internetu a marketingu... nedám dopustiť na skvelé autá a silné motorky :]

Related articles

Recent articles

spot_img

Stránka používa súbory cookies. Jej prezeraním súhlasíte s ich používaním. Viac info

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close