amazing-anamorphic-illusions-title

amazing-anamorphic-illusions-title

Naše oko a mozog niekedy nedokáže spracovať obrazce, ktoré pozorujeme. Ilúzia doslova klame naše vnemy a vytvára bludy. Dochádza k tomu vtedy, keď sú senzorické podnety inak interpretované. Čo s vami spraví toto video? Pozerajte a pozorne sa dívajte.

Ďalšie komentovanie je úplne zbytočné. Dajte si fullscreen a play…

Prečo sa nám to zdá byť reálne?

Pretože obrazec je nakreslený deformovaný. Naklonením roviny na stôl sa nielen že sformuje do reálnych rozmerov šírky a výšky, ale tým pádom, že je to takto nakreslené a my pozeráme pod určitým uhlom, kamera pri zaostrovaní vytvára dojem priestoru. Spodná časť rubikovej kocky je naozaj bližšie ako vrchná. Klam, že ide o skutočnú vec ďalej umocňuje aj prečnievanie obrazcov z bieleho papiera.