Únava vodiča významne zapríčiňuje dopravné nehody. Navyše, zväčša sa jedná o naozaj ťažké a tragické nehody, pretože k mikrospánku dochádza hlavne pri monotónnej jazde na otvorených úsekoch ako diaľnice, alebo cesty I. triedy. Venujte preto pozornosť faktom ako s únavou bojovať a ako jej predchádzať!

Vodič šoférujúci po 17 h bdelosti má asi rovnakú šancu účasti na dopravnej nehode ako keby mal 0,5 promile alkoholu v krvi. Teda 2x väčšiu pravdepodobnosť dopravnej nehody oproti triezvemu, resp. optimálnemu stavu. Výskum realizovaný v EÚ zo štatistík zapríčinených dopravných nehôd ukázal, že vedenie vozidla vodičom, ktorý je unavený alebo ospalý, zvyšuje riziko dopravnej nehody v priemere až 4-násobne!

Pod pojmom únava si najčastejšie predstavíme ospalosť spôsobenú nedostatkom spánku.  Tá má následok zníženie pozornosti vodiča, ako aj predĺženie reakčného času. Okrem dĺžky odpočinku je dôležitá aj jeho kvalita. Prerušovaný/nepravidelný spánok, hlučné prostredie alebo zdravotné problémy spôsobujú pocit únavy už krátko po prebudení.

Únava na cestách sa dostavuje aj v súvislosti s horúcimi letnými dňami. V kombinácii s dlhou monotónnou jazdou je to nebezpečná kombinácia. U niektorých ľudí je potom možné badať zvýšenú agresivitu smerom ku ostatným účastníkom premávky. Pocit únavy pritom vedie ku zníženiu ostražitosti, oneskorenej reakcii na vonkajšie podnety a horšej priestorovej koordinácii. Vodiči majú problémy s udržaním vozidla v jazdnom pruhu, prispôsobením rýchlosti voči vozidlám pred nimi, alebo pri predbiehaní.

Ťažké dopravné nehody spôsobené únavou, nie len mikrospánkom, sa vyskytujú najčastejšie na diaľniciach počas noci (od 2:00 do 5:00 h) alebo poobede (od 15:00 do 16:00 h). Sú zapríčinené prevažne opustením vozovky, či jazdného pruhu najmä do protismeru a stretom s blížiacimi sa vozidlami. Následky týchto nehôd sú vážne, pretože oneskorenie pri brzdení má za následok vyššiu nárazovú rýchlosť. Medzi relatívne najpočetnejšie skupiny vodičov, ktorí zavinia tento typ nehôd patria:

  • mladí vodiči do 25 rokov,
  • vodiči s poruchami spánku,
  • vodiči jazdiaci v noci,
  • vodiči z povolania pri diaľkovej doprave,
  • ľudia pracujúci na pracovné zmeny,

Spôsob, ako tomuto typu dopravných nehôd predísť tkvie aj v použití najnovších technológií a úprave infraštruktúry. Najpoužívanejšou technológiou je systém upozorňujúci na opustenie jazdného pruhu (Lane Departure Warning System), ktorý pomocou kamery umiestnenej na spätnom zrkadle odhalí nechcené vybočenie z jazdného pruhu a upozorní naň buď vibrovaním volantu, sedadla, alebo zvukovým signálom. Vo vývoji sú už dlhšie aj systémy, ktoré dokážu u vodiča detekovať pocit únavy prostredníctvom zaznamenávania srdcovej činnostifrekvencie dýchania. Z pohľadu infraštruktúry môže byť riešením odstránenie pevných prekážok z blízkeho okolia vozovky.

Najúčinnejším opatrením je však uvedomenie si tohto rizika a dopriať si tak zastávku na okraji cesty alebo odpočívadle, počas ktorej naberieme nové sily pred ďalšou jazdou!

Vyrobené v spolupráci so superdrive.sk.

zdroj: aktuality.sk, Jozef Dlholucký, lesk.sk