Najlepšie okamihy z roku 2009 [video]

Pozrite si video o tom, čo všetko sa vám môže prihodiť pri „bežných“ činnostiach :)